Tacklar och annat för havsfiske

Om man vill utöva havsfiske måste man ha med sig en del utrustning. I vissa fall kan man också åka ut och fiska med turbåtar och liknande. I dessa fall kan det i vissa fall finnas möjlighet att låna eller hyra utrustning och drag ombord. Det finns en grundregel som säger att man som fiskare inte ska krångla till det i onödan. Det är allt som oftast klokt att istället använda enkla linor och spön som inte trasslar till sig och det är också bra om man enkelt kan byta ut olika delar om något går sönder.

När man fiskar på havet använder man för det mesta det som kallas en paternostertackel. På dessa sitter det en pilk längst ner. Dessa tacklar är helt klassiska och man har byggt upp dem på samma sätt under lång tid. Under pilken på tackeln fäster man en eller flera så kallade upphängare. Man kan knuta fast ett lekande i upphängaren. Det går dock också att fästa med i linan med en upphängar-knut. Man knyter efter detta fast en tafs, och denna fäster man med en bra knut under pilken. Man bör ha en tafs som är minst tre decimeter lång, och man ska också se till att det finns samma krok på tafsen som på upphängarna. På linan som är närmast krokarna kan man ibland sätta på lysande slang eller självlysande pärlor. Detta för att linan ska locka till sig fler fiskar.

Om man vill fiska efter olika fiskarter som lever på botten finns också så kallade släptackel. Om man vill imitera en liten fiskstrimla som glider fram i vattnet är dessa perfekta. Man kan också på flera sätt ändra både tackel, lina och krok så att det passar just det man vill fiska för stunden. Det är lätt att variera sig mellan olika fisksorter.