Vad använder man som bete?

När man ska fiska behöver man ofta någon typ av bete. I vissa fall fungerar det bra att bara fiska med krok, men när det gäller mete eller liknande måste man använda sig av något som lockar. Så är ofta också fallet när man fiskar havsfiske.

Det är ofta bäst att välja olika former av naturliga beten när man ska fiska i havet. Ett bra exempel är till exempel räkor, och dessa brukar kunna locka de allra flesta fiskarter. Man måste, oavsett vilket bete man använder, se till att biten inte är för stor. De flesta fiskar har små munnar så ett stort bete kan skrämma dem, göra dem ointresserade eller helt enkelt leda till att fisken tar med sig betet och flyr.

När man använder räka kan man ta bort den allra sista biten stjärt, samt dess huvud. Man kan dela resten av kroppen i två eller tre bitar, beroende på vilken fiskart man är ute efter. Till fiskarter som vitling, plattfisk, eller knot fungerar ofta sej, sill eller makrill som bete. Dessa skär man i långsmala strimlor. Dessa glider fram i vattnet. För andra fiskarter kan bläckfiskar, krabbor, musslor eller olika konstgjorda beten fungera bra. Det allra viktigaste är att man ser till att betet doftar mycket när det glider fram i vattnet. Dessutom är det bra om betet syns.

Om man väljer beten som lätt går sönder, eller om man vill fiska med mycket små bitar kan det vara bra att lägga betet i en liten påse av fint nät. Detta fäster man sedan på kroken.

I andra fall kan man också fiska med mask, bröd, majs eller liknande. Dessa beten fungerar dock ofta bäst vid mete där vattnet inte är allt för strömt. Man bör tänka på att barn inte bör fästa betet på kroken på egen hand då olyckor lätt kan hända.