Vad behöver man för att meta?

Om man vill meta krävs det ofta inte speciellt mycket utrustning alls. I princip kan man ta en vanlig pinne och knyta fast en krok på linan. Sedan fäster man ett lämpligt bete på kroken och då är det i princip dags att börja meta.

När man ska meta är det allra viktigast att man väljer en krok som passar storleken på det bete man vill använda sig av. Det är först när man vet vilken fisk man ska meta upp som man kan välja sitt bete. Det är först då man kan välja sin krok. Man bör aldrig välja bete efter krokens storlek, utan snarare krok efter betet. Ofta kan det vara bra att välja en så liten och tunn, samt vass krok som möjligt eftersom den lättare fastnar i fiskens mun. Om man har en grov eller stor krok är det inte lika många fiskar som hugger på den. Dessutom kan en större krok ha svårt att komma igenom fiskens ibland sega hud.

Det är också viktigt att tänka på att köpa rätt lina för metet. Ofta spelar det ingen roll om man väljer en nylonlina eller en flätlina när man ska meta. Det är dock viktigt att man ser till att den lina man använder inte är för grov när man metar. Om så är fallet blir den svår att kasta och dessutom kan man inte presentera betet för fisken på ett lika bra sätt. Det är dock inte heller bra om linan är för tunn. Då kan linan gå av när en fisk nappar. Man bör, precis som kroken, också välja lina efter den fisk och situation man ska fiska.

När det gäller mete är det också viktigt att man väljer rätt bete. I vissa fall kan det fungera att fiska med brödsmulor, andra gånger fungerar majs, och vissa gånger hugger fisken bara på mask.